Naujienos

Šaukiamas Anykščių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2023 m. balandžio 12 d., 10 val. Anykščių kredito unijos patalpose šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:                                                                                                                                          

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
6. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
10. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
11. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo
12. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Prašome Anykščių kredito unijos narių, kurie negalės atvykti balsuoti gyvai, visais Anykščių kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu iš anksto.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti www.anyksciukreditounija.lt bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje, taip pat kreipiantis el. paštu [email protected], tel. +37038159290 arba klientų aptarnavimo vietose.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2023 m. balandžio 12 d. 9:00 val.:

  • į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
  • arba siųsti paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
  • arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected] ir originalus atsiųsti paštu;
  • arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose:

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2023 m. balandžio 20 d. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Regina Simanonienė, tel. Nr. 861511413, el. p. [email protected].

                                                                                                                    VALDYBA

Atgal