Naujienos

Šaukiamas Anykščių kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m. balandžio 18 d., 10 val. Nykščio namai & SPA konferencijų salėje, esančioje adresu Liudiškių g. 18, Anykščiai, šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:                                                                                                                                         

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
6. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
8. Unijos stojimas į Asociaciją Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
9. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai.

Prašome Anykščių kredito unijos narių, kurie negalės atvykti balsuoti gyvai, visais Anykščių kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu iš anksto.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti čia, taip pat kreipiantis el. paštu [email protected], tel. +37038159290 arba klientų aptarnavimo vietose.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2024 m. balandžio 18 d. 9:00 val.:

  • į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
  • arba siųsti paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
  • arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected] ir originalus atsiųsti paštu;
  • arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Kristina Vogulienė, tel. Nr. +370 693 414 12, el. p. [email protected].

Atgal